Velkommen til Sarpsborg Historielag

Fremhevet

Sarpsborg Historielag ble stiftet 17. oktober 1995 for å ivareta historisk interesse i, det området som før kommune-sammenslutningen var, Sarpsborg kommune. De andre kommunedelene hadde allerede sine lokale historielag. Laget har hele tiden vært preget av å være et ”by-lag” og virksomheten har i hovedsk dreiet seg om foredrag og turer. Det har også, til tider, vært drevet et betydelig slektshistorisk arbeid. Laget har som mål å øve innflytelse i historierelaterte saker i kommunen ved deltagelse i komiteer og arbeidsgrupper, samt innlegg i pressen og annen utadrettet virksomhet.. Lagets virksomhet er sterkt knyttet til Borgarsyssel Museum, hvor laget også holder sine møter. Mange av medlemmene deltar aktivt i virksomheter på museet og laget har en representant og en vararepresentant i Stiftelsen Borgarsyssel Museums styre. Medlemstallet ligger på ca 150. Carl-Einar Kure (s) Leder Epostadresse: sarpsborg.historielag@proton.me.

Oppdatert 27. april 2022.

Per-Otto Olsen.

Redaktør

Reklame