Velkommen til Sarpsborg Historielag

Fremhevet

Sarpsborg Historielag ble stiftet 17. oktober 1995 for å ivareta historisk interesse i, det området som før kommune-sammenslutningen var, Sarpsborg kommune. De andre kommunedelene hadde allerede sine lokale historielag.

Laget har hele tiden vært preget av å være et ”by-lag” og virksomheten har i hovedsk dreiet seg om foredrag og turer. Det har også, til tider, vært drevet et betydelig slektshistorisk arbeid.

Laget har som mål å øve innflytelse i historierelaterte saker i kommunen ved deltagelse i komiteer og arbeidsgrupper, samt innlegg i pressen og annen utadrettet virksomhet..

Lagets virksomhet er sterkt knyttet til Borgarsyssel Museum, hvor laget også holder sine møter. Mange av medlemmene deltar aktivt i virksomheter på museet og laget har en representant og en vararepresentant i Stiftelsen Borgrasyssel Museums styre. Medlemstallet ligger på ca 150.

Carl-Einar Kure (s)

Leder

Epostadresse: sarpsborg.historielag@123.no

Oppdatert 25. mai 2014
Per-Otto Olsen

Redaktør